Αγαπημένα, καρτερικά ελληνικά ονόματα

Της ΖΗΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΔΗ Το μέγιστο λάθος των ιθυνόντων τότε, μετά τον ξεριζωμό μας, είναι ότι δεν κατάλαβαν ή δεν ήθελαν να βάλουν τους κατοίκους κάθε περιοχής να μένουν μαζί. Φαίνεται δεν συνέφερε η δημιουργία Νέας Κυθρέας, Νέας Λαπήθου, Νέου Καραβά,  Νέου Λευκονοίκου, Νέας Ακανθούς, Νέας Λύσης, Νέας Αγκαστίνας, Νέας Άσσιας, Νέας Αιγιαλούσης…

Read More