Το αφγανικό «παγώνει» για Κυπριακό: Καθυστερούν επί του παρόντος οι διεργασίες, παραμένουν οι σχεδιασμοί για Νέα Υόρκη

Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Από τη μια οι εξελίξεις στο Αφγανικό και από την άλλη το κλίμα που διαμορφώνεται στην Κύπρο, επιβεβαιώνουν ότι την επόμενη περίοδο δεν αναμένονται σημαντικά βήματα στο Κυπριακό.

Read More

Το «Κυπριακό πρόβλημα» οι παράμετροι του και η λύση του σε σωστή βάση

Του Γεώργιου  Κασιμάτη Το Κυπριακό Πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα ίδρυσης ή διεθνούς αναγνώρισης νέου κυρίαρχου κράτους, ούτε ισχύος του πολιτεύματος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου που εγγυώνται οι καταστατικές Συνθήκες του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχει και κυρίαρχο κράτος και ισχύς αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και δικαιωμάτων […]

Read More