Ο ρόλος της λήθης στην Κύπρο: Η μνήμη είναι και απαραίτητη για άμυνα έναντι της εξουσίας

 Του Λουκή Γ. Λουκαΐδη Η λήθη δηλαδή η λησμονιά διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην  πορεία των γεγονότων στην κυπριακή κοινωνία. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί η λήθη σε άλλες χώρες στα σημαντικά γεγονότα, δεν είναι όμως δυνατόν να λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά στην Κύπρο που ο πληθυσμός της είναι μικρός και τα σημαντικά γεγονότα περιορισμένα. Επικεντρώνομαι κυρίως […]

Read More