Η Ευρώπη σε περιδίνιση

Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ Όταν η Συνθήκη της Ρώμης έθεσε το 1957 τα θεμέλια για την ενοποίηση της Ευρώπης, ο τότε Πρωθυπουργός της Βρετανίας Χάρολντ Μακμίλαν ζήτησε να συμμετάσχει και το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. 

Read More

Συνταγή για άληκτη νεο-αποικιοκρατία: Η συνταγή του «δόγματος Μακμίλαν», που εκδηλώθηκε στις 19 και 26 Ιουνίου 1958

Του Κλέαρχου Α. Κυριακίδη Συχνά λέγεται ότι «το κυπριακό πρόβλημα» (στον ενικό) συνοψίζεται ως «ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής». Αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Μια πιο έγκυρη φράση είναι εκείνη του Βρετανού Υπουργού Αποικιών, Alan Lennox-Boyd, της 26ης Ιουνίου 1958. Τότε μίλησε για «τα προβλήματα της Κύπρου» (στον πληθυντικό). Για τους λόγους που περιγράφονται σε […]

Read More