Ο Απεραθίτης Μανώλης Γλέζος, εθνικό σύμβολο,  «τραγουδάει» ακόμα

Του Λαοκράτη Βάση Με την ευκαιρία της έκδοσης των “Ακρωνυμίων” του Μανώλη Γλέζου καταθέτω υπαινικτικά και ελλειπτικά κάποιες ερμηνευτικές σκέψεις για τον Απεραθίτη Νέστορα της εθνικής μας. Είναι απολύτως συνυφασμένες με τη ζητούμενη «κινούσα ιδέα», που θα αναθερμάνει την οραματική διάσταση της ζωής μας και θα εμπνεύσει τον βηματισμό μας στη δύσβατη ανηφοριά τού 21ουαιώνα. […]

Read More