Η παραποίηση της ιστορίας και οι δικές μας αν(τ)οχές: Αυτούς τώρα όχι μόνο τους ανεχόμαστε αλλά θα τους ψηφίσουμε;    

Του Κυριάκου Τσιμίλλη Καλά θα τα πάρουν κι αυτά μαζί τους, τώρα με το Brexit; Είναι, άραγε, δυσκολότερη η επιστροφή των κλεμμένων μαρμάρων του Παρθενώνα; Mε την ολοκλήρωση της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η συνεννόηση. Εδώ διατηρούν αδιαμαρτύρητα την «κυριαρχία» των βάσεών τους! Είχαν πονηρά προνοήσει για την εξαίρεσή […]

Read More