Η Μεγάλη Ιδέα και η Καταστροφή  του ’22: Μια δοκιμή επαναξιολόγησης

Του Χρήστου Αλεξάνδρου 1.Ένα σχόλιο για τη Μεγάλη Ιδέα Το φοβερό ’22, η μικρασιατική καταστροφή, η μεγαλύτερη μάλλον στην ιστορία του Ελληνισμού, θα αποτελεί πάντα χρονολογία σταθμό  που τέμνει την νεότερη ιστορία του. Μια  καταστροφή, η οποία, εκτός από το τέλος της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στην Ανατολή,  σηματοδότησε και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Του […]

Read More