Ώριμοι οι ιστορικοί χρόνοι για μεγάλα πετάγματα

  Του ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Στο κείμενο “Το Απαίδευτο Δεν μπορεί να κυβερνήσει …”,  polis-agora.blogspot.com,05/04/21, περιλαμβάνεται μία αναπτυξιακή πρόταση μου για την Μεγίστη, το Καστελόριζο. Από το 1994 επεδίωξα να βάλω το Καστελόριζο στην δημόσια Πολιτική και Αναπτυξιακή ημερήσια διάταξη.  ( Στο, “Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα, Το Τουρκικό Πρόβλημα …”) Τις επόμενες ημέρες διέκρινα με μεγάλο ενδιαφέρον […]

Read More