Ισχυρό, ενιαίο αμυντικό σύμφωνο

Του ΔΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Σ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ «Το δίκαιο δεν απονέμεται, ούτε αποδίδεται. Το δίκαιο επιβάλλεται. Και η επιβολή του γίνεται μόνο με την ισχύ». Αυτά μας δίδασκε ο Θουκυδίδης πριν 2.500 και πλέον χρόνια.

Read More