Η μνήμη δεν είναι μόνο επετειακή… Κρατήθηκε μόνο το «μακροχρόνιο» και καταργήθηκε ο «αγώνας»!

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Κοντεύει να συμπληρωθεί μισός αιώνας! Κάποιοι λοιδορούν τον μακροχρόνιο αγώνα που «δεν οδήγησε πουθενά», παραγνωρίζοντας ότι από εκείνο τον στόχο κρατήθηκε μόνο το «μακροχρόνιο» και καταργήθηκε ο «αγώνας».

Read More