Ιστορία, λογοτεχνία, πολιτική: Δεν είναι τυχαίο που όλες οι συζητήσεις  για τη μυθιστορηματική τριλογία του Τσίρκα, τις «Ακυβέρνητες Πολιτείες», περιστράφηκαν γύρω από την ιστορία και την πολιτική                         

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Το λογοτεχνικό έργο διασυνδέεται με το κοινωνικό γίγνεσθαι και ως τέτοιο ενδιαφέρει την κοινωνιολογία, την πολιτική επιστήμη και την ιστορία.

Read More