Κεραστικά ξανά από τα κλεμμένα! Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για κάθε γωνιά της Κύπρου που αποτελεί ένα ενιαίο οικοσύστημα και για μια ελεύθερη κι ενιαία κοινωνία ελεύθερων πολιτών

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Πρώτα γενέθλια του «εκλεγμένου» διορισμένου από τον σουλτάνο τοποτηρητή του στα κατεχόμενα κι ο τελευταίος αισθάνθηκε την υποχρέωση να του «δωρίσει», κι αυτά από τα κλεμμένα, καμιά εκατοστή στρέμματα πέρα από την Αφέντρικα, ανάμεσα Ριζοκάρπασο και Απόστολο Αντρέα, για «καλό» στρατιωτικό σκοπό.

Read More

Στον Ακάμα μπορεί, ακόμα, να προωθηθεί μια άλλη ανάπτυξη που δεν θα εξαντλεί τις «πρώτες ύλες», τη μοναδική ομορφιά και την πολύμορφη ιδιαιτερότητα της περιοχής!

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Δεν είμαστε αμάθητοι από οικονομικές κρίσεις είτε αυτές προέρχονταν, κατά κύριο λόγο, από εξωτερικούς παράγοντες είτε καθαρά από παράγοντες ενδογενείς.

Read More