«Πολίται Xρή Λέγειν τα Καίρια» Έλεγε ένας μεγάλος δάσκαλος κάτω από την Ακρόπολη

Του ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Στο Διεθνές Πεδίο Η Κυβέρνηση δεν ξέρει και δεν μπορεί να διαχειρισθεί ηγεμονικά, ειρηνικά, βελούδινα, έξυπνα την ιστορικού τύπου Τουρκική κρίση ενώ η Ιστορία είναι πολύ μαζί μας. Για τις αντιπολιτεύσεις να μην μιλήσουμε. Ορισμένοι προηγήθηκαν εξ’ άλλου.

Read More