Σε μια χώρα που είναι βαθιά διχασμένη και πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα του κορωνοϊού, τι θα έπρεπε να λέει και να κάνει ο πρόεδρός της;

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σε μια χώρα όπου ακόμα πεθαίνουν κάθε μέρα χίλιοι περίπου άνθρωποι από τον κορωνοϊό,

Read More