Η Τουρκία μαυρίζει την Κύπρο – το κράτος πότε θ’ αντιδράσει δυναμικά-αποφασιστικά;

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ Κράτος σημαίνει δύναμη! Η εκάστοτε κυβέρνηση έχει σημαντικές δύο αποστολές: Πρώτον, να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα ζουν σε ασφάλεια από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Δεύτερον, να υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα συμφέροντα του κράτους και του λαού με όλα τα μέσα.

Read More

  Κι όμως, τα (ευρωπαϊκά) σύνορά μας είναι στην Κερύνεια…

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ To να διαπιστώνεις την ύπαρξη ενός ορατού προβλήματος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη δεξιότητα που είναι όμως απόλυτα αναγκαία για την πρόβλεψη και αξιολόγηση των επιπτώσεών του και εκτίμηση των όπoιων κινδύνων.

Read More