Δεν συντρέχουν ούτε και τώρα οι αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις για τη λύση

Του Θεόφιλου Θεοφίλου Το Κυπριακό πρόβλημα, όπως επικράτησε να ονομάζεται, που εξακολουθεί να παραμένει άλυτο για 54 χρόνια από το Δεκέμβρη του ‘63 που άρχισαν οι διακοινοτικές ταραχές και 43 χρόνια από το μαύρο καλοκαίρι του ‘74 που ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το ένα τρίτο της Κυπριακής επικράτειας. Οι πλείστοι από […]

Read More