Προσωπικά βολέματα, πελατειακές σχέσεις,  πολιτική αγυρτεία, προκαλούν απογοήτευση, θυμό, απόγνωση στους πολίτες

Του Σπύρου Πετούση Η κυπριακή κοινωνία είναι κλειστή και ευάλωτη λόγω μεγέθους, με την έννοια ότι σχεδόν όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Το θετικό είναι ότι αναπόφευκτα νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο σαν μέλη αυτής της μικρής κοινωνίας. Το αρνητικό είναι ότι χάνεται η ιδιωτική προστασία και ανεξαρτησία καθώς επηρεαζόμαστε ευκολότερα μεταξύ μας. Σαν μικρή […]

Read More