Σόρι φίλε, δεν είναι προσωπικό

Της ΤΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ Είναι δυνατόν ένας πολιτικός ηγέτης να μην μπορεί να ξεχωρίσει το προσωπικό από το πολιτικό; Είναι δυνατό να βασίζεται σε συναισθηματικά κριτήρια για θέματα που εμπίπτουν σε στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς;

Read More