Κοροϊδεύει εαυτόν και αλλήλους στην Πάχνα ο κ. Αναστασιάδης;

Του Λάζαρου Μαύρου ΤΟΣΗ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ η μανία κι ο οίστρος ιδιοτελούς προεκλογικής εκμετάλλευσης ακόμη και των Μνημοσύνων των Ηρώων, από τον επαναδιεκδικούντα την εκλογή πρόεδρο Αναστασιάδη, ώστε εντελώς αχρείαστη αποδεικνύεται ότι είναι για τις αρμόδιες υπηρεσίες της προεδρίας του, έστω κι η ονομαστική αναφορά ποιων συγκεκριμένων Ηρώων την Μνήμη έσπευσε να εκμεταλλευτεί προς άγραν ψήφων. […]

Read More