Γεωπολιτική διάσταση του αγωγού EastMed και το NonPaper

Του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΛΥΜΠΟΥΡΗ Η προκαταρτική μελέτη για τον αγωγό EastMed έδειξε ότι ο αγωγός είναι αντιοικονομικός με μόνο τα διαθέσιμα αποθέματα Ισραήλ και Κύπρου και «σχεδιαζόταν» η κατασκευή μονάδας υγροποίησης στην Κύπρο.

Read More