Καιρός για αλήθειες του 21ου αιώνα: Η ηγεσία μας είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας. Και του λαού μας

Του ΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Δυστυχισμένε μου λαέ Καλέ κι αγαπημένε Πάντα ευκολόπιστε Και πάντα προδομένε. Διονύσιος Σολωμός                                                

Read More