Περιμένοντας τους βαρβάρους 

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ αυτό γράφτηκε γύρω στο 1900, από τον Καβάφη  – Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι; Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.- Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία; Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί; Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.- Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο […]

Read More