Από ξηρά, αέρα και θάλασσα…  Είναι φανερό πως ούτε το περιβάλλον ούτε η ρύπανση διζωνίζονται!

Toυ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Δεν έφταναν όσα περάσαμε τούτο το καλοκαίρι. Υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, πανδημία, αυθορμητισμοί του σουλτάνου, κουβέντες για παραλλαγές μιας διχοτομικής λύσης…

Read More