Αρκεί η αγανάκτηση για μια καλύτερη Ευρώπη και κόσμο; Από το Σύνταγμα στα «κίτρινα γιλέκα»…

Του ΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Το φαινόμενο των αγανακτισμένων, που στην σύγχρονη εκδοχή τους πρωτοεμφανίστηκαν στην Πλατεία Συντάγματος, δείχνει να απειλεί κυβερνήσεις, οικονομίες αλλά και υπερεθνικούς θεσμούς όπως η Ε.Ε., εξωτερικεύοντας μια τυφλή οργή για την κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου ζωής, τον αποκλεισμό, τις βαθιές συνέπειες της άναρχης παγκοσμιοποίησης.

Read More