Δύο μικρές ειδήσεις από την Τουρκία με μεγάλη σημασία: Η πραγματική απειλή για την Ελλάδα…

Του Νίκου Μελέτη Δύο ειδήσεις από την Τουρκία μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, αναδεικνύουν με καθαρό τρόπο, ποια είναι πραγματική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα. Εκτός από την πλήρη αυτονόμηση της πολιτικής της Τουρκίας από περιορισμούς και το πλαίσιο που έθετε η συμμέτοχη της στο ΝΑΤΟ, η πρόσδεση με την Ε.Ε. και άλλους θεσμούς της Δύσης, […]

Read More

Το εθνικό πρόβλημα είναι και δημογραφικό: υπογεννητικότητα και δείκτης γονιμότητας φανερώνουν το πρόβλημα

Του Νίκου Παπαδόπουλου Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην Κύπρο μια σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μια παράλληλη μείωση του ποσοστού των παιδιών. Η δημογραφική γήρανση και η υπογεννητικότητα, είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της κοινωνίας μας, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, με σοβαρές επιπτώσεις στην επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο. 

Read More