Ένα τραγικά «βολικό» ατύχημα…

Του Κυριάκου Τσιμίλλη Είναι, άραγε, αναπόφευκτα τα ατυχήματα; Δεν μπορούμε να μειώσουμε δραστικά τη συχνότητά τους, υιοθετώντας νέες πολιτικές, βελτιώνοντας υφιστάμενες και ενισχύοντας την πρόληψη και τα κατάλληλα μέτρα;

Read More