Μια «θετική ψήφος» στην κατάρρευση του κράτους: Επιδοτούμενες συνάξεις διαιώνισης εθνικισμών και διαχωρισμού

Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Η πορεία των συζητήσεων στο Κυπριακό οδηγεί όχι μόνο σε αδιέξοδα αλλά και σε στρεβλώσεις, που βαθμηδόν καταλήγουν σε μια κρίσιμη διαπίστωση:

Read More