Απαιτούνται νέες συμμαχίες: Ανάγκη για μια νέα, σαφή και πολυσχιδή ελληνική στρατηγική

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΡΙΒΑ* Οι παραδοσιακοί τρόποι απόκτησης ισχύος, σύμφωνα και με τη στρατηγική θεωρία, έχουν την έδρα τους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Την αυτοδυναμία (εσωτερική εξισορρόπηση) και την εξωτερική εξισορρόπηση (δημιουργία συμμαχιών). Η απόκτηση ισχύος, έτσι όπως αυτή ερμηνεύεται από το δίλημμα ασφάλειας [1] είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιβίωση μιας χώρας.

Read More