Η πολιτιστική διάσταση της κατεπειγόντως αναγκαίας εθνικής μας συνεννόησης

Του Λαοκράτη Βάσση Βρισκόμαστε ως έθνος, ως Ελλάδα και Ελληνισμός, σε μια απ’ τις οριακότερες «στιγμές» της νεότερης ιστορίας μας. Κι αυτό κυρίως εξαιτίας τριών παραγόντων: Πρώτον, της δημογραφικής μας συρρίκνωσης, αν όχι κατάρρευσης. Δεύτερον, της βαθιάς πολιτιστικής μας κρίσης, που αγγίζει το ίδιο το ταυτοτικό πολιτιστικό μας κύτταρο. Και τρίτον, της χρεοκοπίας μας, από […]

Read More