Το θέμα της UNFICYP και Ο.Η.Ε. στην Κύπρο: Υπάρχει και η οικονομική διάσταση

Του Δρος Χρίστου Αχιλλέως Θεοδούλου* Τελευταία αναφέρεται στη χώρα μας το θέμα της UNFICYP και της παραμονής της, στην Κύπρο, επίσης σε συνδυασμό με το ίδιο το κυπριακό πρόβλημα. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και βεβαίως η παραμονή της UNFICYP στην Κύπρο είναι επιβαλλόμενη, έχοντας υπόψη την ύπαρξη 40,000 τούρκων στρατιωτών στη χώρα μας.

Read More