Ρήγας Βελεστινλής, ο πατέρας της ελληνικής ανεξαρτησίας

Του Λουκά Αξελού Θεωρώντας τον Ρήγα ως τον κατεξοχήν πόλο θετικής αναφοράς για τον νεότερο Ελληνισμό, ως αυτόν που, χωρίς διάθεση υπερβολής, θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε  ως αρχιτέκτονα,  προπαρασκευαστή και πατέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα επικεντρωθώ στο σύντομο αυτό σημείωμα στα βασικά στοιχεία του στρατηγικού του σχεδίου για την απελευθέρωση […]

Read More