Ουκρανία και φρικτός εφιάλτης 1939…

Του ΛΑΖΑΡΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ η Ουκρανία εγκαίρως, όταν έπρεπε και όσο έπρεπε την αναγκαία Αμυντική Θωράκιση της. Δεν πέτυχε, ως πρώτιστο παράγοντα για την επιβίωση της, να οικοδομήσει μια δική της Πειστική Αποτρεπτική Ισχύ. Τρεις λέξεις, μαζί, ζωτικής, ζωτικότατης σημασίας.

Read More