Αναστασιάδης: Ναυτικό & Αεροπορία

Του ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΟΥΤΕ στον πρόεδρο Αναστασιάδη ούτε σε οιονδήποτε άλλο από τους προηγούμενους ή  τους επόμενους Προέδρους της Δημοκρατίας

Read More