Ανδρολίκου: Μήνυμα από τα ερείπια… Ποια είναι, τελικά, η κυβερνητική πολιτική των (δέκα συνολικά) κυβερνήσεων μετά το 1974 για τις κοινότητες που βρέθηκαν σε μερική ή πλήρη εγκατάλειψη;

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Κατεδαφιζόμεθα; Περισσότερα από δέκα σπίτια τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στην κοινότητα της Ανδρολίκου στον Ακάμα, κατεδαφίστηκαν πριν μερικές μέρες. Δεν ήταν από τον σεισμό…

Read More