Κακοδιαχείριση, διαπλοκή, διαφθορά, ιδιοτελείς προσεγγίσεις και αναξιοκρατία οδήγησαν στην κατάρρευση

Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ *  H πρόσφατη ανακοίνωση του Οίκου Standard & Poor’s για αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας και την επανένταξή της στην επενδυτική κατηγορία είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση και θα ήταν σφάλμα να μην αναγνωριστεί.

Read More