Συνθήκες Εγγυήσεως / Συμμαχίας 1960

Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΟΚΚΑΡΗ Η Κύπρος το 1960, μετά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων κατά της βρετανικής κατοχής, απόκτησε κολοβωμένη ανεξαρτησία.

Read More