«Μεταμνημονιακή» κυριαρχία: Η Ελλάδα απέκτησε πλήρη κυριότητα της κρατικής της οντότητας

Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ Το κείμενο αυτό επιχειρεί  να απαντήσει α) στο ζήτημα της κυριαρχίας  των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας στο πλαίσιο εκχώρησης αρμοδιότητας στη νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό β) με το ζήτημα που προκύπτει  εξ´αιτίας  της λήξης των Δανειακών  Συμβάσεων και των Μνημονίων Συνεργασίας της Ελλάδας,  την 21η Αυγούστου 2018.

Read More