Παιχνίδια Γερμανών με την εικόνα της Κύπρου: Πως νομιμοποιήθηκε το μνημόνιο: Μετατροπή της χώρας μας από Θύμα σε Θύτη

Του Κώστα Βενιζέλου Η εικόνα της Κύπρου που ήταν μία εικόνα θύματος ή μιας χώρας που αντιμετώπιζε πρόβλημα λόγω της τουρκικής εισβολής μετατράπηκε κατά την περίοδο της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης,  σε μία χώρα που παράγει πρόβλημα με αρνητικές προεκτάσεις. Αυτά μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε έρευνα (το Κυπριακό Μνημόνιο στον Γερμανικό Πολιτικό Λόγο), που έγινε […]

Read More