Είντα τζιαιρούς εφτάσαμεν: Από το σύνθημα «την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω» σε συζητήσεις για παράδοση της μισής πατρίδας

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί και άλλοι παράγοντες στην Κύπρο γευματίζουν, δειπνίζουν και συναντώνται με Τουρκοκύπριους και Τούρκους πολιτικούς.

Read More