Όταν οι έλληνες φαντάροι στα μετόπισθεν το 1940 έλεγαν Όχι στον δόλιο εχθρό, έλεγαν Ναι στην ιστορία τους

Του Κώστα Γεωργουσόπουλου Στο μνήμα του μεγάλου τραγικού Αισχύλου που είχε αδελφό τον Κυναίγειρο (εκείνον που στη μάχη του Μαραθώνα όταν έφευγαν τα περσικά πλοία προσπάθησε να κρατήσει με το χέρι του ένα να μην απομακρυνθεί, κάποιος εχθρός τού το έκοψε και κείνος συνέχισε με το άλλο χέρι κι όταν κι αυτό του το έκοψαν […]

Read More

Εμείς ευθυνόμαστε για την επιλογή ή την ανοχή όσων μας έσυραν στην καταστροφή

Του Γιάννη Σπανού Τα μεγάλα πνεύματα του Ελληνισμού ταύτισαν την ανθρώπινη μοίρα με τη σκέψη, τη συμπεριφορά, τον χαρακτήρα. Ο Αριστοτέλης με την αιτιοκρατία, ο Πλάτων με την ιδεοκρατία, ο Θαλής με τη διείσδυση στην αρχή των όντων, ο Ηράκλειτος με τη λειτουργία  του νου, κατέληξαν στη θέση ότι η μοίρα είναι αιτιατό ενέργειας, αποτέλεσμα […]

Read More