Οι ομοιότητες του ψευδοκράτους με την αυτο-ονομαζόμενη «Μολδαβική Δημοκρατία της Transdniestria»

Του Λουκή Γ. Λουκαΐδη Στη Μολδαβία ένα μέρος του εδάφους της αποσκίρτησε και αυτονομήθηκε ως ξεχωριστή κρατική οντότητα το 1991, η αυτο-ονομαζόμενη «Μολδαβική Δημοκρατία της Transdniestria». Η αποσκίρτηση της οντότητας αυτής έγινε με την υποστήριξη της Ρωσίας η οποία παρέμεινε η χώρα που ουσιαστικά κατέχει την Transdniestria. Η αποσχισθείσα οντότητα δεν αναγνωρίστηκε από οποιαδήποτε χώρα […]

Read More