Αξιοποίηση της ΕΕ για το Κυπριακό

Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ Υπάρχει κανένας στην Κύπρο που να διαφωνεί με το πασίδηλον ότι η μεγαλύτερη πολιτική και διπλωματική κίνηση από την εποχή της τουρκικής εισβολής ήταν ο ευρωπαϊκός μας προσανατολισμός με την υποβολή αίτησης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η επίτευξη τελικά του στόχου της ευρωπαϊκής μας ενσωμάτωσης;

Read More