Κυπριακές βιβλιοθήκες: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ* Τα εγκαίνια του εντυπωσιακού κτηρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν σημαντικό σταθμό στην ιστορία των κυπριακών βιβλιοθηκών και μεγάλο γεγονός για την πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Read More