Ούτε η βοσνιοποίηση, ούτε η παλαιστινοποίηση θα περάσουν στην Κύπρο.

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Πολλαπλές οι συζητήσεις για την Τουρκία και στον ελληνικό χώρο, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα, αλλά και παγκόσμια, κάτι που δείχνει τη σημασία που αποδίδεται στη χώρα αυτή.

Read More