Το εθνικό πρόβλημα είναι και δημογραφικό: υπογεννητικότητα και δείκτης γονιμότητας φανερώνουν το πρόβλημα

Του Νίκου Παπαδόπουλου Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην Κύπρο μια σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μια παράλληλη μείωση του ποσοστού των παιδιών. Η δημογραφική γήρανση και η υπογεννητικότητα, είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της κοινωνίας μας, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, με σοβαρές επιπτώσεις στην επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο. 

Read More