Το μεγάλο κενό στην Ασφάλεια: Το υπό σύσταση κυπριακό κράτος δεν θα έχει το δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις

FILE PHOTO. Από τη στρατιωτική παράλεση της 1ης Οκτωβρίου 2016. ΚΥΠΕ/ Κάτια Χριστοδούλου

Του Φοίβου Κλόκκαρη

Στις πενταμερείς διασκέψεις της Γενεύης για το Κυπριακό τον Ιανουάριο και  Ιούνιο/ Ιούλιο 2017, εξετάσθηκε το θέμα της ασφάλειας/εγγυήσεων, αλλά και άλλες πτυχές που ενδιαφέρουν πρωτίστως την Τουρκία, όπως οι τέσσερις βασικές ελευθερίες των Τούρκων υπηκόων, η εκ περιτροπής προεδρία, η απαίτηση για εξίσωση της συμμετοχής των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) και Τουρκοκυπρίων (ΤΚ) στους μηχανισμούς λήψης απόφασης κ.α.

Στις διασκέψεις αναδείχθηκε για άλλη μια φορά, η αμετακίνητη στοχοθεσία της Τουρκίας, για εσαεί στρατηγικό έλεγχο της Κύπρου, κατά τρόπο που θα καλύπτει όλους τους τομείς:

(1)    Τον στρατιωτικό, με επεμβατικά δικαιώματα και στρατεύματα

(2)    Τον δημογραφικό, με τον εποικισμό και τις τέσσερις, βασικές ελευθερίες των Τούρκων υπηκόων

(3)    Τον πολιτικό, μέσω του ΤΚ κρατιδίου, που έχει καταστεί οιονεί επαρχία της Τουρκίας, πλήρως εξηρτημένο απο αυτήν και μέσω της αξίωσης για συναπόφαση των δύο κρατιδίων  της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σε όλα τα θέματα της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας.

(4)    Τον ενεργιακό, με την παράνομη διεκδίκηση του 40% της ΑΟΖ της Κύπρου. 

Η πρόταση  μας  (Ελλάδας, ΕΚ) για το μείζον θέμα της ασφάλειας/εγγυήσεις, άν  υιοθετηθεί , θα προκαλέσει σοβαρό κενό ασφάλειας, πέραν των κινδύνων που εγκυμονούνται από την αποδοχή μεταβατικής περιόδου, παραμονής Τουρκικών στρατευμάτων μετά την λύση. Να επισημανθεί, ότι οσάκις προκαλείται κενό ασφάλειας σε ένα ζωτικό χώρο, αυτό καλύπτεται απο άλλους δρώντες.

Το κενό ασφάλειας, θα προκληθεί, αφού το υπό σύσταση Κυπριακό κράτος, δεν θα έχει το δικαίωμα  να έχει ένοπλες δυνάμεις (ΕΔ) με συνέπειες:

(1)    Την αδυναμία αυτοάμυνας.Η αυτοάμυνα  αποτελεί βασικό συστατικό της κρατικής  υπόστασης ενός κράτους, κατοχυρώνεται  απο το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ και αποτελεί βασική  παράμετρο της Συνθήκης της Λισσαβόνας (άρθρο 42).)

(2)    Την αδυναμία  αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών κατά της εδαφικής του ακεραιότητας (ξηρά, θάλασσα, αέρα)  και

(3)    Το αίσθημα ανασφάλειας των Ελλήνων της Κύπρου, που βίωσαν τραυματικές εμπειρίες από  την βαρβαρότητα της Τουρκικής κατοχής.

Η πρόταση μας για την ασφάλεια  επικεντρώνεται:

>>    Στην αντιμετώπιση θεμάτων εσωτερικής ασφάλειας και διακοινοτικών ταραχών (ομοσπονδιακή αστυνομία, πολυεθνική αστυνομία, Συμβούλιο Εκτάκτων Αναγκών).

>>    Στην ύπαρξη μηχανισμού παρακολούθησης εφαρμογής της λύσης (υπό τον ΟΗΕ και ΟΑΣΕ)

>>    Στην ανάπτυξη συνεργασίας σε διάφορους τομείς (σύμφωνο φιλίας Κύπρου, Ελλάδας, Τουρκίας χωρίς στρατιωτική διάσταση) και

>>    Στον πλήρη αφοπλισμό της Κύπρου (αποστρατικοποίηση Κυπριακού κράτους, κατάργηση συνθηκών Εγγυήσεως/Συμμαχίας,σταδιακή απομάκρυνση ξένων στρατευμάτων)

Η πρόταση μας αντιμετωπίζει μόνο την εσωτερική πτυχή της ασφάλειας και παραβλέπει αδικαιολόγητα την εξωτερική. Μια αφοπλισμένη Κύπρος,ανοχύρωτη σε μια από τις στρατηγικότερες περιοχές του πλανήτη, η οποία μαστίζεται από αναταραχές( συγκρούσεις συμφερόντων για τον έλεγχο της ενέργειας, ισλαμικός φονταμενταλισμός  ,Τουρκική επεκτατικότητα, Κουρδικό, Παλαιστινιακό ,εκθεμελίωση της γειτονική μας Συρίας κ.α) , θα είναι καταδικασμένη να γίνει βορά στις επιδρομικές ορέξεις της Τουρκίας. Αυτή θα καλύψει το κενό ασφάλειας ,γιατί γειτνιάζει με την Κύπρο και έχει την στρατιωτική δυνατότητα να το πράξει. Επιβουλεύεται το νησί ως ζωτικό χώρο επέκτασης της και  έχει εγκαταστήσει σε αυτό υποτελή διοίκηση,  μετά από εθνοκάθαρση του Ελληνικού στοιχείου και εποικισμό στο βόρειο τμήμα του.

Είναι επιβεβλημένο όπως η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) αναθεωρήσουν τις θέσεις μας, προκειμένου το νέο σύστημα ασφάλειας, να αντιμετωπίζει και το μείζον θέμα των εξωτερικών απειλών κατά του Κυπριακού κράτους .Να έχει, όπως όλα τα ανεξάρτητα κράτη ,το δικαίωμα να έχει ΕΔ, δύναμης, σύνθεσης και οργάνωσης, κατά την δική του βούληση, με τμήματα ξηράς, θαλάσσης, αέρος και ειδικές δυνάμεις.

Η απαίτηση αυτή επιτείνεται και λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, των υποδομών στο έδαφος της και του εκτεταμένου θαλάσσιου και εναέριου χώρου της, μεγάλης γεωπολιτικής αξίας (όγκος θαλάσσιων και εναέριων συγκοινωνιών, Φυσικό Αέριο, Αγωγός EASTMED κ.α.)

Συναφώς με το θέμα της ασφάλειας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και δύο σημαντικοί παράγοντες, που σχετίζονται με αυτήν:

(1)    Οι Διμερείς Συμφωνίες Τουρκίας – Ψευδοκράτους. Η ενσωμάτωση των συμφωνιών αυτών στο σχέδιο Ανάν και ιδιαίερα εκείνων που αφορούσαν την ασφάλεια  ακτών και την έρευνα -διάσωση, έδιναν το δικαίωμα αεροναυτικής παρουσίας της Τουρκίας στην επικράτεια της Κύπρου, χωρίς να χρειάζεται έγκριση του Κυπριακού κράτους. Η Τουρκία επιδιώκει να πράξει το ίδιο και στο υπο συζήτηση σχέδιο λύσης.

(2)    Οι εσωτερικές πτυχές λύσης του Κυπριακού. Να επισημάνουμε ότι ορισμένες εσωτερικές πτυχές, άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν και την εξωτερική ασφάλεια, γι’ αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να έχει λόγο και ρόλο και σε αυτές. Αν η Τουρκία, εξασφαλίσει μέσω των εσωτερικών πτυχών, τον πολιτικό έλεγχο της Κύπρου ,θα επιβάλλει τις αποφάσεις στο νησί και δεν θα χρειάζεται επεμβατικά δικαιώματα και στρατεύματα . Μιά τέτοια εξέλιξη, δεν θα είναι μόνο σε βάρος του Ελληνισμού της Κύπρου ,αλλά και της Ελλάδας, ιδιαίτερα στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας και του εμπορίου.

Ποιά είναι η γενεσιουργός αιτία, του μεγάλου κενού, στις προτάσεις μας για την  ασφάλεια ; Προφανώς η υποβάθμιση της Τουρκικής απειλής,  της μεγαλύτερης απειλής κατά της ύπαρξης του κράτους και του έθνους μας. Υποβάθμιση, που έχει οδηγήσει και στην μείωση της μαχητικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς, αλλά και  σε επικίνδυνες υποχωρήσεις των ΕΚ στις συνομιλίες για την λύση. Η κυβέρνηση μας οφείλει μια εξήγηση στους πολίτες. Γιατί η πρόταση μας δεν καλύπτει το μείζον θέμα της εξωτερικής ασφάλειας; Ποιός θα προστατεύει την επικράτεια του Κυπριακού κράτους(ξηρά, θάλασσα, αέρα) από εξωτερικές απειλές;

*Αντιστράτηγος ε.α.

 

2 thoughts on “Το μεγάλο κενό στην Ασφάλεια: Το υπό σύσταση κυπριακό κράτος δεν θα έχει το δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις

  1. Για να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο, όσοι γνωρίζουν από παίγνια, ξέρουν ότι πρέπει να γίνει μεγάλο παιχνίδι. Με περισσότερους παίκτες. Αυτό άρχισε με τον Τάσο Παπαδόπουλο και την ΑΟΖ. Παράλληλα είχαμε και άλλες εξελίξεις στην περιοχή.

  2. Eίναι προφανές πως η όποια “λύση” υπάρξει δεν μπορεί να περιλαμβάνει κάποια μορφή “στρατού”. Σε ένα κοινό ελληνοτουρκικό κυπριακό κράτος ποιος θα διοικεί τον κυπριακό στρατό; Αναπόφευκτα θα υπάρχουν και τουρκοκύπριοι. Το άρθρο διαπραγματεύεται την τουρκική απειλή έναντι της Κύπρου. Ποια θα είναι η πραγματική μαχητική αξία ενός στρατού απέναντι στην Τουρκία όταν αυτός αναπόφευκτα θα περιέχει στελέχη και στρατιώτες τουρκικής καταγωγής; Οπότε για ποια Ε.Φ. μιλάμε;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *